Donation of goods

Nederlands

Op dit moment verzamelen we enkel de meest hoogdringende goederen (de opsomming staat nog eens onder de Franse vertaling vermeld):
- alle soorten medicatie: pijnstillers, ontsmettingsmiddelen, medicatie in geval van maag- of darmklachten, medicatie tegen de griep of een verkoudheid,..
- andere medische hulpgoederen: verbanden, bloeddrukmeters, thermometers, spuiten, injectienaalden, ...
- voeding die lang bewaard kan worden: pasta, rijst, boekweit, conservenblikken (met groenten, fruit, bonen, linzen, worstjes, ...), melkflessen, cornflakes, bloem, gedroogd fruit, babyvoeding (melkpoeders) en voeding voor kleine kinderen (tot 6 jaar), suiker, zout, havermout, noodles, soep in zakjes, theezakjes, eventueel koe
- slaapgerief: slaapzakken, slaapmatjes en veldbedden 
- hygiënemateriaal: maandverbanden/tampons, tandenborstels, tandpasta's, shampoos, scheermesjes met scheerschuim (ongebruikt weliswaar), pampers voor jong en oud, 

Op dit moment aanvaarden we GEEN kledij, handdoeken, dekens, lakens, kussens, speelgoed meer. Dagelijks krijgen wij verslag van de liefdadigheidsorganisaties in Oekraïne wat er uiterst noodzakelijk is, zodat we dan zo snel mogelijk kunnen kijken voor deze goederen en deze dan binnen enkele dagen onmiddellijk kunnen laten vertrekken met onze vrachtwagen. Sinds 14/03/2022 hebben ze op dit moment geen kledij meer nodig en proberen wij onze vrachtwagen echt wel te vullen met de meest noodzakelijke goederen. Indien u reeds toch de voordien genoemde goederen hebt verzameld, contacteer ons gerust dan zullen wij u een ander adres doorgeven waar ze deze goederen zeker wel aanvaarden.

ADRES: de goederen worden verzameld in Hendrik Dewildestraat 28, Bissegem. U kunt uw goederen elke dag afzetten vanaf 17u00.
Indien u niet in de mogelijkheid bent om de goederen zelf te brengen, kunnen wij ze tijdens het weekend bij u aan de deur komen afhalen. 

Bent u niet zeker of de bepaalde goederen wel nuttig zijn, neem gerust met ons contact op via mail of via het contactformulier op onze website. Wij zullen zo spoedig mogelijk antwoorden.


English

At this point, we only collect the most urgent goods (the list is repeated at the very bottom of the French translation):
- medication of all types: painkillers, disinfectants, medication for stomach or intestinal complaints, medication against the flu or a cold, etc.
- other medical supplies: bandages, blood pressure gauges, thermometers, syringes, hypodermic needles, etc.
- Food that can be stored for a long time: pasta, rice, buckwheat, tinned food (with vegetables, fruit, beans, lentils, sausages, etc.), milk bottles, cornflakes, flour, dried fruit, baby food (milk powders) and food for small children (up to 6 years of age), sugar, salt, oatmeal, noodles, soup in sachets, tea bags, possibly cow
- Sleeping equipment: sleeping bags, sleeping mats and camp beds. 
- hygiene equipment: sanitary towels/tampons, toothbrushes, toothpastes, shampoos, razors with shaving foam (although unused), pampers for young and old, 

At this moment we are NOT accepting any more clothes, towels, blankets, sheets, pillows, toys. Every day we receive a report from the charitable organisations in Ukraine what is extremely necessary, so that we can then look for these goods as quickly as possible and have them leave immediately with our truck within a few days. Since 14/03/2022 they do not need any clothing at the moment and we really try to fill our truck with the most necessary goods. If you have already collected the previously mentioned goods, please contact us and we will give you another address where they will certainly accept these goods.

ADRESS: The goods can be brought to Hendrik Dewildestraat 28, Bissegem. You can drop off your goods every day from 17:00.
If you are unable to bring the goods yourself, we can collect them from your door during the weekend.

If you are not sure whether the particular goods are useful, please feel free to contact us by e-mail or by using the contact form on our website. We will reply as soon as possible. 


Français

Pour le moment, nous ne collectons que les marchandises les plus urgentes (voir ci-dessous la traduction française):
- des médicaments de toutes sortes : analgésiques, désinfectants, médicaments contre les troubles gastriques ou intestinaux, médicaments contre la grippe ou le rhume,...
- autres fournitures médicales : bandages, tensiomètres, thermomètres, seringues, aiguilles hypodermiques, etc.
- Les aliments qui se conservent longtemps : pâtes, riz, sarrasin, conserves (avec légumes, fruits, haricots, lentilles, saucisses, etc.), bouteilles de lait, cornflakes, farine, fruits secs, aliments pour bébés (poudres de lait) et aliments pour jeunes enfants (jusqu'à 6 ans), sucre, sel, flocons d'avoine, nouilles, soupes en sachets, sachets de thé, éventuellement de la vache.
- Matériel de couchage : sacs de couchage, tapis de couchage et lits de camp. 
- matériel d'hygiène : serviettes hygiéniques/tampons, brosses à dents, dentifrices, shampooings, rasoirs avec mousse à raser (bien que non utilisés), pampers pour petits et grands, 

Pour l'instant, nous n'acceptons plus de vêtements, serviettes, couvertures, draps, oreillers, jouets. Chaque jour, les organisations caritatives en Ukraine nous signalent ce qui est extrêmement nécessaire, afin que nous puissions ensuite rechercher ces biens le plus rapidement possible et les faire partir immédiatement avec notre camion en quelques jours. Depuis le 14/03/2022, ils n'ont pas besoin de vêtements pour le moment et nous essayons vraiment de remplir notre camion avec les produits les plus nécessaires. Si vous avez déjà retiré les marchandises mentionnées précédemment, veuillez nous contacter et nous vous donnerons une autre adresse où l'on acceptera certainement ces marchandises.

ADRESSE: les marchandises sont enlevées à Hendrik Dewildestraat 28, Bissegem. Vous pouvez déposer vos marchandises tous les jours à partir de 17h00.
Si vous n'êtes pas en mesure d'apporter les marchandises vous-même, nous pouvons venir les chercher à votre porte pendant le week-end. 

Si vous n'êtes pas sûr de l'utilité d'une marchandise particulière, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou en utilisant le formulaire de contact de notre site web. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.


Slaapmateriaal

- Slaapzakken en slaapmatten !!!
- Veldbedden !!!

Voedsel (PRIORITEIT!!!)

- Voedsel in blikken
- Bloem
- Granen (bijv. boekweit)
- Pasta, noedels
- Rijst
- Zout
- Suiker
- Theezakjes
- Melk

Kinderen (GEEN speelgoed en GEEN kledij AUB)

- Luiers!!!!!
- Vochtige doekjes voor baby's
- Zuigelingenmelk in poedervorm!!! SUPER BELANGRIJK!!!
- Babyvoeding (van 1 jaar tot 3 jaar) !!! SUPER BELANGRIJK!!!

Andere

- Zaklampen MET batterijen
- Werkende / oplaadbare batterijen !!!
- Thermosflessen
- Ongebruikte scheermesjes + scheerschuim
- Tandpasta + tandenborstels
- Voedsel voor dieren !!!
- Shampoos, zeep,...
- Toiletpapier
- Powerbanks !!!

Medische goederen

SUPER BELANGRIJK!!!

- Eerstehulpkisten (bij voorkeur zoals gebruikt in legers van NAVO-landen)

- Verbanden

- Tactische rugzakken voor de medici (met inhoud)

- Militaire verbandtrommels

- Medische handschoenen

- Vochtige doekjes

- Verband + plakband !!!

- Bloeddrukmeters !!!

- Thermometers

- Ontsmettingsmiddelen

- Naalden

- Geneesmiddelen tegen griep (anti-griep)

- Geneesmiddelen tegen verkoudheid (keelspray, neusspray,...)

- Pijnstillers

- Medicijnen tegen misselijkheid, diarree, enz.

- Flamigel

- Geneesmiddelen tegen aambeien

- Medische/chirurgische hoofdlampen en operatielampen

- Microchirurgische instrumenten

- Neurochirurgische instrumenten

- Instrumenten voor spinale chirurgie

- Chirurgisch haemostatisch verband, klem

- Waterstofperoxide

- Externe fixatoren voor intertarsale verbrijzeling

- Tourniquet

- Infusiesystemen!!!!

- Ethanol