FEBRUARY 24

Nederlands

24 februari is de dag waarop gepantserde Russische troepen, met afschuwelijke wreedheid en minachting voor het leven van Oekraïense burgers, Oekraïne binnenvielen. Een gewapend conflict, die gesteund wordt door de Russische regering. Het was een doelbewuste, langdurige, geplande invasie van Oekraïens grondgebied, te beginnen bij de Krim en de Donbass-regio. De Oekraïense burgers worden nu hard getroffen door een groot aantal beschietingen en raketaanvallen, zonder waarschuwing of kans om te overleven. Kinderen en gezinnen dragen geen verantwoordelijkheid in deze oorlog. Maar zij lopen wel het risico de grootste slachtoffers te worden.

Wij zijn de eerste vijf dagen van de oorlog stil geweest, omdat het echt moeilijk was de juiste woorden te vinden voor wat er gebeurt. Het is gewoon absoluut afschuwelijk om te denken dat wij in 2022 een oorlog van deze omvang kunnen meemaken. Met Oekraïne in ons hart en met een enorm verlangen om het Oekraïense volk te steunen, hebben we deze non-profitorganisatie opgericht om verschillende soorten goederen te verstrekken ter ondersteuning van alle burgers in nood in Oekraïne, inclusief de Oekraïense soldaten.

Op deze website beschrijven we hoe u hen kunt helpen. Uw donatie zal worden gebruikt om onmiddellijke noodgevallen en lopende behoeften te financieren.


English

February 24 is the day when armoured Russian troops, with atrocious brutally and disregard for civilian lives, invaded Ukraine. An armed confict orchestrated and supported by Russian government. It was a deliberate, prolonged, planned invasion of Ukrainian territory starting from Crimea (Krim) and Donbass region. The Ukrainian civilians are now being hit hard by a large number of shelling and rocket attacks, without warning or chance to survive. Children and families bear no responsibility in this WAR. But they do risk becoming the biggest victims.

We have been silent for the fist five days of the war, because it has been really hard to find the right words for what is happening. It is just absolutely horrific to think that in 2022 we can experience a war of this kind of scale. With Ukraine in our hearts and tremendous desire to support Ukrainian people, we have established this non-profit organization to provide different types of goods to support all the citizens in need of Ukraine, including the Ukrainian soldiers.

On this website, we describe how you can help them. Your donation will be used to fund immediate emergencies and ongoing needs.