Donate money (Doneer geld)

Nederlands

Online schenken is snel en gemakkelijk. Met uw gedoneerd geld kunnen we in België de nodige hulpgoederen aankopen om ze zo snel mogelijk naar Oekraïne te sturen.

U kunt een bedrag overmaken op het rekeningnummer van SAVE UKRAINE, gevestigd te 8501 Bissegem.
Rekeningnummer: BE25 3632 2044 6482  met vermelding van 'SAVE UKRAINE'. 

U kunt dit ook gemakkelijk doen via 'whydonate' (klik op de knop hieronder).
Opmerking:
als je via 'whydonate' geld wenst te doneren, moet je bij fooi  "Anders" kiezen en niet het door het whydonate voorgestelde % ! Bij de keuze "Anders" wordt er slechts 1 euro fooi aangerekend.


English

Donating online is quick and easy. With that money we can buy the necessary goods in Belgium to send them as soon as possible to Ukraine.

You can transfer an amount to the account number of SAVE UKRAINE, located at 8501 Bissegem.
Account number: BE25 3632 2044 6482 with the mention 'SAVE UKRAINE'. 

You can also do this easily via 'whydonate' (click on the button below).
Note:
If you want to give money via 'whydonate', you must select 'Other' for the tip and not the % suggested by whydonate! If you select 'Other', you will only be charged a tip of €1.


Français

Faire un don en ligne est rapide et facile. Avec cet argent, nous pouvons acheter les marchandises nécessaires en Belgique pour les envoyer le plus rapidement possible en Ukraine.

Vous pouvez transférer un montant sur le numéro de compte de SAVE UKRAINE, situé à 8501 Bissegem.
Numéro de compte : BE25 3632 2044 6482 avec la référence "SAVE UKRAINE". 

Vous pouvez également le faire facilement via "whydonate" (cliquez sur le bouton ci-dessous).
Note :
Si vous souhaitez donner de l'argent via 'whydonate', vous devez sélectionner 'Autre' pour le pourboire et non le % suggéré par whydonate ! Si vous choisissez "Autre", vous ne serez facturé que 1 euro de pourboire.